Fiske i Långselet FVO:
Skellefteå älv
Fiskevårdsområdet, beläget mellan Finnforsfallets kraftstation och uppströms Båtfors kraftstation inklusive Båtfors byalag har ett fiskebestånd bestående av abborre, gädda, harr, öring, sik och lake. Vill man i första hand fiska abborre och gädda gör man det enklast i de nedre delarna av magasinet, däremot öring och harr får man söka i de mer strida partierna av älven.
Njusträsket
Njusträsket är ett vatten med inplanterad röding och öring, beläget upptröms Båtfors kraftstation på södra sidan om Skelleteå älv. Njusträsket är i första hand tänkt för vinterfiske och fiskepremiären infaller under februari månad. Premiärdagarna sälj fiskekort vid sjön. Bilväg finns ända fram till sjön. Fiskeförbud från den 1 september i väntan på en ny inplantering.
Ljusträsket
Beläget i höjd med Båtfors kraftstation på södra sidan om Skellefteå älv. Har ett fiskbestånd bestående av abborre, gädda. Ett mycket bra abborre och gäddvatten.
Karsbäcken
Fisket i bäcken sträcker sig från sitt utlopp i Skellefteå älv och upp till slutet av Karsträsk bys ägor. Har ett naturligt bestånd av öring och harr. På lugna sträckor finns även abborre och gädda.
Kvarnbäcken
Bäcken sträcker sig från sitt utlopp i Skellefteå älv uppströms Båtfors kraftverk och upp till gränsen mot Bjurvattnet FVO. Har ett naturligt bestånd av bäcköring.
Hästbäcken
Bäcken sträcker sig från gränsen mot Krångfors FVO och upp till Hästtjärn. Har ett naturligt men svagt bestånd av bäcköring.
Fiskekortssäljare och kontaktpersoner

Jakt & Trofé, 0910-58 14 90

Folke Bergstedt, 0910-58 60 22

Carl Olof Boman, 0910-58 05 06

Torsten Holmberg, 0910-58 20 09

Fiskekort går även att köpa på

Turistbyrån Skellefteå, 0910-45 25 10

Skellefteå Camping, 0910-73 53 81

Högupplöst bild
Högupplöst bild